Nội dung các thẻ đọc

Ở mỗi thẻ đọc, các con sẽ có file đọc đồng thời file audio để các con có thể nghe và học theo sở thích của mình.

 • 1

  Giới thiệu

  • Giới Thiệu Chung

  • Làm thế nào để hấp thu được hết những bài học từ thẻ đọc?

  • Thử thách BINGO truy tìm người thầy tôi thích!

 • 2

  Người thầy tôi yêu thích!

  • Nội dung này là của ai?

 • 3

  Các thẻ đọc về các người thầy (Tuần 1)

  • Lê Văn Thịnh (1050-1100)

  • Lê Văn Hưu (1230-1322)

  • Chu Văn An (1292 – 1370)

  • Nguyễn Thị Lộ (1400-1442)

  • Nguyễn Như Đổ (1424 – 1526)

  • Trần Ích Phát (Thế kỷ 15)

  • Lương Thế Vinh (1441 – 1496)

 • 4

  Các thẻ đọc về các người thầy (Tuần 2)

  • Lương Đắc Bằng (1472-1522)

  • Lê Quý Đôn (1726 – 1784)

  • Trương Văn Hiến (Thế kỉ 18)

  • Phạm Quý Thích (1760 – 1825)

  • Nguyễn Văn Siêu (1799 – 1872)

  • Vũ Tông Phan (1800 – 1851)

  • Nguyễn Đình Chiểu

 • 5

  Các thẻ đọc về các người thầy (Tuần 3)

  • Victor Tardieu

  • Trần Trọng Kim

  • Dương Quảng Hàm

  • Nguyễn Văn Huyên

  • Tạ Quang Bửu

  • Lê Văn Thiêm

 • 6

  Tải các thẻ đọc

  • Tải các thẻ đọc về người thầy mình yêu thích nhé!