Course curriculum

 • 1

  Quy định chung

  • Lời giới thiệu

  • Chương I: Quy định chung

  • SLIDE #1

  • CHƯƠNG II: THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI VÀ NGHỈ PHÉP

  • Chương III: Quy định về đồng phục

  • CHƯƠNG IV: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG,TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

  • CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  • CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • 2

  Giáo án Superbrain Ngắn gọn

  • KHUNG GIÁO ÁN DẠY TRỰC TIẾP

  • KHUNG GIÁO ÁN DẠY ONLINE

  • TẢI SLIDE TRÌNH CHIẾU CHO LỚP HỌC (FORM CƠ BẢN)

  • BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

  • NỘI DUNG GIẢNG DẠY BASIC 1

  • NỘI DUNG GIẢNG DẠY BASIC 2

 • 3

  Mục tiêu giáo án cấp độ basic

  • Khung giáo án cấp độ Pre basic

  • Mục tiêu giáo án cấp độ basic 2

  • Mục tiêu giáo án cấp độ basic 1

 • 4

  Mục tiêu giáo án cấp độ Finger

  • NỘI DUNG GIẢNG DẠY FINGER

  • Mục tiêu giáo án cấp độ Finger 1

  • Mục tiêu giáo án cấp độ Finger 2

  • Mục tiêu giáo án cấp độ Finger 3

 • 5

  Mục tiêu giáo án cấp độ Super

  • Mục tiêu giáo án cấp độ super 1

  • Mục tiêu giáo án cấp độ super 2

  • Mục tiêu giáo án cấp độ super 3

  • Mục tiêu giáo án cấp độ super 4

 • 6

  TƯ VẤN PHỤ HUYNH

  • Hiểu về thuỳ não khi tư vấn

  • CÂU 1: PHƯƠNG PHÁP NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BÉ?

  • CÂU 2: VIỆC HỌC TRONG TRƯỜNG QUAN TRỌNG, HỌC SUPERBRAIN MẤT THỜI GIAN

  • CÂU 3: HỌC PHÍ NÀY CAO SO VỚI CÁC CHỔ KHÁC

  • CÂU 4: ĐỂ TÔI SUY NGHĨ THÊM

  • CÂU 5: NHÀ XA QUÁ

  • CÂU 6: BÉ NHẦM LẪN PHƯƠNG PHÁP Ở TRƯỜNG

  • CÂU 7: BÉ CÓ TÍNH NHANH NHƯ TRONG VIDEO CLIP KHÔNG?

  • CÂU 8: BÉ KHÔNG BIẾT CỘNG TỪ 1 TỚI 9

  • CÂU 9: BÉ KHÔNG CHỊU HỌC NỮA DO LƯỜI

  • CÂU 10: BÉ KHÔNG CÓ SỰ TIẾN BỘ

  • CÂU 11: BÉ PHẢN XẠ KHÔNG TỐT VÀ LƯỜI ONLINE

  • CÂU 12: CHUYỂN LÊN FINGER 2 SỚM ĐƯỢC KHÔNG?

  • CÂU 13: ĐỂ TÔI HỎI Ý KIẾN GIA ĐÌNH

  • CÂU 14: MỚI LÊN SUPER THẤY TIẾN BỘ CHẬM HƠN

  • CÂU 15: BÉ VÔ TRƯỚC, SAU HỌC CHUNG MỘT LỚP

  • CÂU 16: TẠI SAO BA MẸ CẦN HỖ TRỢ CHO CON

  • CÂU 17: TẠI SAO CHUYỂN KHÓA SỚM CHO CON

  • CÂU 18: TẠI SAO PHẢI ĐÓNG PHÍ ONLINE

  • CÂU 19: BA MẸ BẬN, KHÔNG HỖ TRỢ BÉ ONNLINE

  • CÂU 20: PHƯƠNG PHÁP MỚI, TÔI CHƯA TIN TƯỞNG KẾT QUẢ MANG LẠI

  • CÂU 21: ĐỂ TÔI HỎI Ý KIẾN GIA ĐÌNH

  • CÂU 22: ĐỂ TÔI HỎI Ý KIẾN GIA ĐÌNH

  • CÂU 23: ĐỂ VỀ SẮP XẾP THỜI GIAN SAU ĐÓ BÁO SAU

  • CÂU 24: ĐI TÌM HIỂU TRUNG TÂM CHỔ KHÁC

  • CÂU 25: KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC VIỆC HỌC TRONG TRƯỜNG

  • CÂU 26: BÉ KHÔNG CHỊU ONLINE