Phương Pháp Superbrain có gì khác biệt?

Superbrain là một hệ thống trải dài từ Bắc vào Nam với hệ thống hơn 130 cơ sở khắp cả nước. Sự khắc biệt đầu tiên của chúng tôi chính là hệ thống chương trình với kinh nghiệm 12 năm giúp cho các con có sự kết nối với các bạn khắp cả nước thông qua chương trình thi toàn quốc. Sự khác biệt thứ 2 đến từ nội dung học 5 trong 1 khơi dậy tiềm năng của tất cả các bạn nhỏ. Cuối cùng đó chính là tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ giáo viên Superbrain.

Học phí cấp độ Finger

Độ tuổi từ

Kiểu lớp Học phí Thời gian  Ngày học Số buổi Tổng học phí (Vnđ)
Cá nhân (học 1-1) 190.000 90 phút Tự chọn ngày học 24 4.580.000
Tập thể học với các bạn (lớp 4-10 bạn) 137.500 90 phút Trung tâm sắp xếp 24 3.300.000

Lưu ý: Học phí chưa bao gồm tài liệu sách vở, và tài khoản luyện tập cá nhân hoá mỗi ngày là 550.000Vnđ 

Học sinh từ khoá học Basic lên được giảm 400.000Vnđ tiền tài khoản luyện tập cá nhân.

Lớp học có thể học trực tiếp hoặc Online hoặc kết hợp Online dành cho các học sinh ở xa trung tâm.