Nội dung thử thách 21 ngày

 • 1

  Giới thiệu về khoá học

  • Mục tiêu khoá học

  • Lời nhắn từ người hướng dẫn

 • 2

  Phép nhân

  • Hướng dẫn buổi 1

  • Giới thiệu khái niệm về phép nhân

  • Các nhóm bằng nhau

  • Thử thách #ngày_1

  • Thử thách #ngày_2

  • Làm bảng tính phép nhân

  • Thử thách #ngày_3

 • 3

  Thuộc bảng nhân 2 - 3 - 4

  • Bảng nhân 2

  • Thực hành x2

  • Hướng dẫn thử thách #Ngày_4 5 6

  • Thử thách #ngày_4

  • Bảng nhân 3

  • Thực hành x3

  • Thử thách #ngày_5

  • Bảng nhân 4

  • Thực hành x4

  • Thử thách #ngày_6

  • Hướng dẫn thử thách #ngày_7

  • Thử thách #Ngày_7

 • 4

  Thuộc bảng 5-6-7

  • Hướng Dẫn thử thách #ngày_8

  • Thử thách #Ngày_8

  • Bảng nhân 5

  • Thực hành x5

  • Thử thách #Ngày_9

  • Hướng dẫn thử thách đua lên mặt trăng

  • Thử thách #Ngày_10

  • Bảng nhân 6

  • Thực hành x6

  • Hướng dẫn thử thách trò chơi về đích

  • Thử thách #Ngày_11

  • Bảng nhân 7

  • Thực hành x7

  • Cộng trừ hàng đơn vị theo phương pháp Finger math Superbrain

  • Quiz Cộng trừ 0-9 với bạn Buddy

  • Thử thách #Ngày_12

  • Hướng dẫn thử thách trò chơi đối kháng

 • 5

  Thuộc bảng 8-9

  • Bảng nhân 8

  • Thực hành x8

  • Quiz Cộng trừ 0-9 với bạn buddy

  • Thử thách #Ngày_13

  • Bảng nhân 9 (1)

  • Thực hành x9

  • Quiz Cộng trừ 0-9 với bạn buddy

  • Thử thách #Ngày_14

  • Nhân hai số với nhiều số

  • Thực hành nhân 2 số

  • Quiz Cộng trừ 0-9 với bạn Buddy

  • Thử thách #Ngày_15

  • Thực hành nhân 3 số

  • Thử thách #Ngày_16

  • Thử thách #Ngày_17

  • Thử thách #Ngày_18

  • Thử thách #ngày_19

  • Thử thách #Ngày_20

  • Thử thách #Ngày_21

  • Quiz Cộng trừ 0-9 với bạn Buddy

 • 6

  Tiếp theo sẽ là gì?

  • Trước khi kết thúc, con hãy mời bố mẹ trả lời câu hỏi nhé!